Locaties

Veelgestelde vragen

Vwo-extra

Kost vwo-extra meer tijd? Hoeveel huiswerk moet je maken?

Net als bij de havo/vwo-klassen adviseren wij rekening te houden met 1,5 tot maximaal 2 uur huiswerktijd per dag en daarbij 2 dagen te rekenen waarop je geen huiswerk maakt. Hoe jij dat invult hangt af van:

 • de mate waarin je kunt (leert) plannen en hoe goed je je daar aan houdt;
 • de mate waarin je je laat afleiden tijdens het huiswerk maken; en
 • hoe efficiënt je werkt in de lessen.

Omdat we bij wetenschapsoriëntatie projectmatig werken, ervaren leerlingen in de vwo-extra klassen geregeld dat ze goed om moeten leren gaan met het halen van deadlines.

Zijn er langere schooldagen?

In de vwo-extra klas wordt er minder herhaald en daardoor kan je sneller door de lesstof. Je hebt dus wat minder lesuren bij sommige vakken in vergelijking tot de havo/vwo-klas. Daardoor is er ruimte voor het extra vak wetenschapsoriëntatie. In de praktijk betekent dit dat je in leerjaar 1 een lesuur meer hebt, en afhankelijk van je verdere vakkenkeuzes in leerjaar 2 een andere hoeveelheid uren krijgt.

Werken leerlingen in groepjes aan dezelfde opdrachten?

Leerlingen werken vaker aan projectopdrachten. Daarbij werken we vaak in groepen aan gezamenlijke projecten of aan keuzeopdrachten. Omdat leren samenwerken belangrijk is, is het niet zo dat je steeds in hetzelfde groepje werkt. Hier is overigens sowieso, in alle leerjaren, op alle onderwijstypes, bij alle vakken aandacht voor.

Hoeveel vwo-extra klassen komen er in Losser?

We houden er rekening mee dat het aantal aanmeldingen voor vwo-extra in Losser wellicht niet groot genoeg zal zijn om een klas mee te vormen. In dat geval plaatsen we in het eerste jaar vwo-leerlingen en vwo-extra-leerlingen bij elkaar in één klas.

Hoe ziet het tijdpad van aanmelden voor de CBO-test tot bekendmaken van de plaatsing eruit?
 • Voor 17 februari aanmeldformulier digitaal aanleveren naar locatie Losser via de mail: vwo-extra@twentscarmelcollege.nl
 • Dan ontvangt u z.s.m. een toestemmingsformulier, dat u weer terug mailt uiterlijk 3 maart naar: vwo-extra@twentscarmelcollege.nl   
 • Begin maart ontvangt u van ons de uitnodiging per mail voor deelname aan de CBO-test voor woensdag 10 maart op locatie Losser met praktische informatie.
 • Begin april ontvangt u als ouder en leerling de testuitslag met toelichting (een leeswijzer) en uitkomst van de test , of uw zoon of dochter wel/niet door kan naar de 2e ronde in het traject van 1VE. Of zal starten in een 1HV klas.
 • Het voorbereiden en voeren van intake/motivatiegesprek zal na de meivakantie plaats vinden. U en uw zoon/dochter krijgt daar een uitnodiging per mail voor, met vermelding uiterlijke inlevertermijn van de verwonderingsopdracht en tijdstip van intake/motivatiegesprek.
 • Medio mei zullen deze gesprekken plaats vinden met 2 medewerkers van school, de leerling en u als ouder als toehoorder.
 • Eind mei, begin juni bericht ontvangt u het bericht of uw zoon/dochter in één van de twee klassen 1VWO-extra zal worden geplaatst of in een 1HV klas.

 

Gaan veel leerlingen na een jaar vwo-extra alsnog havo/vwo doen?

Er zijn soms enkele leerlingen die alsnog naar een havo/vwo-klas gaan aan het einde van een schooljaar, maar dat komt niet vaker voor dan wisselingen tussen andere onderwijsniveaus. Tussentijds wisselen naar de havo/vwo-klas komt nauwelijks voor. De leerlingen hebben bewust gekozen voor het vwo-extra en hebben een procedure doorlopen. Doorzetten ook als het moeilijk of even minder leuk is, is juist een vaardigheid die we verder met de leerlingen willen ontwikkelen.

Wie kan ik het best benaderen voor vragen over het vwo-extra?

Voor algemene vragen kunt u mailen naar:

 • vwo-extra@twentscarmelcollege.nl.

Voor vragen specifiek over vwo-extra in Losser kunt u mailen naar:

 • Jolijn van Hannen (j.vanhannen@twentscarmelcollege.nl)
 • Marjan Oosterdijk-Bos (m.oosterdijk@twentscarmelcollege.nl)