locatie Losser

Onze locatie in Losser is een school die haar leerlingen goed wil voorbereiden op de toekomst die voor hen ligt. Dit betekent dat we kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Dit doen we in een veilige en sfeervolle omgeving.

Wij geven ons onderwijs in een zo veelzijdig en uitdagend mogelijke leer- en werkomgeving. Waar het nodig is op maat gesneden, maar zeker met ruimte om eigen keuzes te maken. Daarbij ligt onze focus telkens op de doorlopende leerlijn voor de leerling, op het gebied van kennis én vaardigheden.

Wij vinden het belangrijk dat we als school met ouders en leerlingen samenwerken aan de ontwikkeling van de leerling. We hebben graag korte lijnen met ouders en stimuleren leerlingen om zelf (mede-)eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Onze focus ligt op het leren hoe te leren en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling zodat hij zichzelf leert kennen in alle opzichten.

Wij zijn kleinschalig (zo’n 520 leerlingen) en hebben een brede onderbouw; vmbo tot en met havo/vwo/vwo-extra en gymnasium. De leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg volgen, kunnen dat van leerjaar 1 tot en met 4 op onze locatie doen, zodat zij hun opleiding in Losser kunnen afronden. De andere leerlingen volgen de eerste twee jaar onderwijs in Losser en gaan daarna richting locatie Lyceumstraat in Oldenzaal.

 

Benieuwd naar onze school?

Amani en Mees geven je 7 redenen om te kiezen voor onze school!