Locaties

Veelgestelde vragen

Kom ik bij mijn vriend/vriendin in de klas?

Wij maken elk jaar de klassenindeling heel zorgvuldig. Je komt altijd bij iemand de klas die je al kent vanuit groep 8. Zo kun je ook samen fietsen als je wilt.

Hoeveel huiswerk moet ik na schooltijd maken?

Dat wisselt per leerling, maar je moet met een uurtje per dag wel rekening houden

Welk device raden jullie aan want ik wil/moet er een aanschaffen?

Je mag bij ons kiezen welk device je meeneemt. Deze moet voldoen aan de voorwaarden. We raden een laptop aan met Windows 10. Lees hier alles over ons Kies-je-eigen-laptop-beleid.

Welke extra hulp bieden jullie?

We hebben 2 mentoren de klas in het groepsproces en individuele leerlingen coachen.

Daarnaast is er bij ons op school een ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een coördinator, een sociaal pedagogisch medewerker, een orthopedagoog, een begeleider passend onderwijs, leerlingbegeleiders. Daarnaast hebben we ondersteuning en faciliteringsmogelijkheden voor dyslexie en dyscalculie.

Hoe kijken jullie aan tegen Corona en de ‘onderwijsachterstanden’?

Hiervoor kunnen we je het best verwijzen naar de volgende brief. Mocht u verdere vragen hebben dan kan u die stellen via dethij@twentscarmelcollege.nl

Wat zijn de lestijden bij jullie op school?

We starten om half 9. Je hebt meestal 6 of 7 lesuren per dag. Wij kennen geen achtste uur.  

In welke niveaus/klassen kan een leerlingen bij jullie instromen?

Wij bieden de volgende dakpanklassen (dat betekent dat we twee niveaus in één klas hebben en we twee jaar de tijd nemen om te bepalen welk niveau het best bij je kind past): 

 • Basis beroepsgerichte leerweg (vmbo -b) 
 • Basis beroepsgerichte leerweg en Kader beroepsgerichte leerweg (vmbo b/k) 
 • Kader beroepsgerichte leerweg en Theoretische leerweg (vmbo k/t) 
 • Theoretische leerweg en havo (t/h) 
 • Havo/vwo (h/v) 
 • Vwo-extra 
Hoeveel leerlingen zitten er op jullie school?

Ruim 900 leerlingen, dat lijkt veel in vergelijking met je basisschool, maar het is heel fijn in ons gebouw. Er is veel ruimte (het gebouw is ooit voor meer leerlingen gemaakt) en het is open en er is veel licht.

Waar kan ik meer informatie vinden over de niveau's en afkortingen?

We hebben alle informatie gebundeld op de pagina Onderwijs.

Kan een leerling tussentijds doorstromen naar een ander niveau?

Ja dat kan. Meestal gebeurt dit aan het eind van een schooljaar. Dan hebben we een goed beeld van de leerling en kan de leerling een mooie start maken in de nieuwe klas. We bieden leerling soms les- en toetsstof op een ander niveau aan om goed inzicht te krijgen in het passende niveau.

Wat bieden jullie aan ondersteuning voor dyslexie?
 • Voor leerlingen met dyslexie hebben wij verschillende compenserende maatregelen waarvan een leerling gebruik kan maken op basis van het dyslexie onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn extra tijd, technische hulpmiddelen als claro read, eventueel mondeling of aanpassing in de normering.
 • Daarnaast bieden wij indien nodig ook Remidial Teaching Dyslexie aan.

Vwo-extra

Kost vwo-extra meer tijd? Hoeveel huiswerk moet je maken?

Net als bij de havo/vwo-klassen adviseren wij rekening te houden met 1.5 tot max 2 uur huiswerktijd per dag en daarbij 2 dagen te rekenen waarop je geen huiswerk maakt. Hoe jij dat invult hangt af van;

 • De mate waarin jij kunt (leert) plannen en hoe goed je je daar aan houdt
 • De mate waarin jij je laat afleiden tijdens het huiswerk maken
 • Hoe efficiënt jij bent in de lessen
 • Welke keuzes jij daar zelf in maakt. Er zijn bv. leerlingen die het fijn vinden zoveel mogelijk huiswerk in het weekend te maken.

Leerlingen die op hoog niveau sporten kunnen hun tijd meestal heel goed gestructureerd invullen. Omdat we bij WO projectmatig werken ervaren leerlingen die in vwo-extra zitten ervaren wel eens dat ze tegen een deadline wat drukker zijn.

Zijn er langere schooldagen?

Op het vwo-e hoef je minder te herhalen en daardoor kan je sneller door de lesstof. Je hebt dus minder lesuren bij sommige vakken in vergelijking tot de h/v-klas. Daardoor is er ruimte voor het extra vak wetenschapsorientatie/onderzoekstijd. Praktisch betekent dit dat je in leerjaar 1 een lesuur meer hebt, en leerjaar 2 zelfs soms een uur minder.

Werken leerlingen in groepjes aan dezelfde opdrachten?

Leerlingen werken op het vwo-extra meer aan projectopdrachten. Daarbij werken we vaak in groepen aan gezamenlijke projecten of aan keuzeopdrachten. Omdat leren samenwerken belangrijk is, is het niet zo dat je steeds in hetzelfde groepje werkt. Hier is ook aandacht voor bij de reguliere vakken.

Hoeveel klassen komen er op de Thij?

We denken dat er twee klassen komen op de locatie De Thij.

Hoe ziet het tijdpad van aanmelden voor de cbo-test tot uitslag horen of je geplaatst bent in de E-klas eruit?
 • Speciale voorlichting CBO-onderzoek en VWO-extra op dinsdag 8 februari 2022 op locatie De Thij
 • Aanmelden uiterlijk 9 maart 2022
 • 23 maart CBO-test op de verschillende locaties
 • Uitnodiging motivatiegesprek: verwondering. Medio mei vindt er een gesprek plaats.
 • Medio juni is plaatsing bekend in klas.
Gaan veel leerlingen na een jaar vwo-e alsnog havo/vwo doen?

Er is altijd een enkele leerling die alsnog naar een havo/vwo-klas gaat aan het einde van een schooljaar. Maar dat gebeurt in elke andere klas van elk ander niveau ook. Tussentijds naar de havo/vwo-klas zien we niet gebeuren. De leerlingen hebben bewust gekozen voor het vwo-extra en hebben een hele procedure doorlopen. Doorzetten ook als het moeilijk of even minder leuk is, is juist een vaardigheid die we verder met de leerlingen willen ontwikkelen.

Wie kan ik het best benaderen voor vragen over het vwo-extra?

​​​​​​We zijn het beste te bereiken via vwo-extra@twentscarmelcollege.nl.

Of via:

Als ik niet naar de vwo-klas kan, kom ik dan in een vwo-klas?

We hebben geen vwo-klas, je komt dan in een havo/vwo-klas.